ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY

 

Jako ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. (dalej „ArcelorMittal” i „Administrator danych”) uważamy, że ochrona danych osobowych użytkowników naszej platformy internetowej (dalej „Użytkownicy”) oraz poszanowanie ich prywatności są niezwykle ważne, dlatego traktujemy te kwestie ze szczególną uwagą.

Niniejsze zasady ochrony prywatności (dalej „Zasady”) mają zatem na celu poinformowanie Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych podczas korzystania przez nich z usług online (dalej „Usługi”) oferowanych na platformie ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o (dalej „Platforma”).

 

 1. KTO ZAJMUJE SIĘ PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

1.1 Administrator Danych

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o działa jako Administrator Danych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

1.2 Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie 11 niniejszych Zasad (Jak można się z nami skontaktować?).

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Korzystanie z Platformy może wiązać się z gromadzeniem następujących kategorii danych osobowych Użytkowników:

2.1 Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników:

 • wszelkie dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika na Platformie (np. nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane do logowania, nazwa użytkownika, hasło, numer identyfikacji podatkowej);
 • wszelkie dane osobowe zawarte w korespondencji, w tym korespondencji handlowej, wysyłanej do nas lub – w stosownych przypadkach – do innego Użytkownika Platformy;
 • wszelkie dane osobowe związane ze wszystkimi transakcjami zakupu lub sprzedaży Użytkownika dokonanymi za pośrednictwem naszej Platformy (np. dane dotyczące płatności, w tym informacje o kontach bankowych i kartach płatniczych, a także szczegóły dotyczące wysyłki i dostawy produktów zakupionych na naszej Platformie);
 • wszelkie dane osobowe związane z lokalizacją Użytkownika – jeśli wyraził on formalnie na to zgodę – w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktów;
 • w stosownych przypadkach: recenzje pozostawione przez Użytkownika w celu oceny transakcji sprzedaży lub zakupu dokonanej w ramach naszych Usług;
 • w stosownych przypadkach: odpowiedzi Użytkownika udzielone w ramach naszych badań ankietowych i badań zadowolenia klientów, mających ustalić preferencje klientów dotyczące naszych Usług i produktów dostępnych na Platformie;
 • w stosownych przypadkach: wszelkie dane osobowe zawarte w raportach o incydentach lub prośbach o pomoc przedkładanych w związku z ewentualnymi problemami napotkanymi przez Użytkownika podczas korzystania z naszej Platformy lub Usług – na przykład sprecyzowanie problemu, którego dotyczy prośba itp.

W niektórych przypadkach przekazanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne, gdyż bez tego nie jesteśmy w stanie zapewnić mu usług i informacji, o które prosi. Na przykład Użytkownik kontaktujący się z nami za pośrednictwem Platformy musi podać nam swój adres e-mail, abyśmy mogli udzielić mu odpowiedzi.

W każdym przypadku, gdy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, informujemy o tym Użytkownika.

Ponadto w przypadku wymogu przekazania nam przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić należyte poinformowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz, jeśli jest to wymagane, uzyskanie ich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

2.2 Dane osobowe zbierane automatycznie podczas korzystania z Platformy

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych technologii do gromadzenia danych osobowych w ramach korzystania przez Użytkowników z naszej Platformy. Dane te pobieramy z urządzeń, których Użytkownik używa podczas korzystania z naszej Platformy. Dane osobowe zbierane automatycznie obejmują:

 

 • Dane techniczne (np. adres IP, dane dotyczące logowania i korzystania z Platformy, rodzaj używanej przeglądarki, udostępnione lub oglądane treści, użyte hasła wyszukiwania, błędy pobierania, czas oglądania określonych stron, identyfikator reklamowy urządzenia Użytkownika itp.;)
 • Wszelkie dane osobowe związane z korzystaniem przez Użytkownika z naszej Platformy (w tym, w stosownych przypadkach, liczba opublikowanych lub zamówionych produktów, wskaźnik odpowiedzi na wiadomości od innych Użytkowników, data i godzina utworzenia i usunięcia konta Użytkownika, średnie oceny otrzymane lub opublikowane itp.)

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych technologii można uzyskać, zapoznając się z dostępnymi tutaj naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie:

 

 1. DLACZEGO KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

W poniższej tabeli wskazano cele, dla których przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, a także – w odniesieniu do każdego z tych celów – podstawę prawną legalności danego przetwarzania. Przetwarzając te same dane osobowe w różnych celach, opieramy się, w zależności od okoliczności, na różnych podstawach prawnych.

Użytkownikowi przysługują ponadto określone prawa w zależności od zastosowanej podstawy prawnej. Użytkownik ma zawsze prawo zażądać dostępu, sprostowania lub usunięcia informacji o sobie. Prawa Użytkownika opisujemy szczegółowo w części 9 niniejszych Zasad (Prawa Użytkownika).

 

CELE

PODSTAWA PRAWNA

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH

Administrowanie kontem Użytkownika na naszej Platformie (np. tworzenie, zarządzanie i usuwanie konta).

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych podjętych na jego życzenie (np. akceptacja Warunków korzystania).

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym, jeśli Użytkownik jest członkiem Klubu e-steel (gdy jest przedstawicielem firmy, która jest członkiem „Klubu e-steel”) (na przykład w celu zaoferowania Użytkownikowi spersonalizowanych rabatów i korzyści, przeprowadzenia ankiety służącej lepszemu dostosowaniu naszych ofert itp.)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem.

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Zarządzanie naszym stosunkiem umownym z Użytkownikiem i wypełnianie naszych zobowiązań umownych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (np. do zakupu produktu potrzebne są służbowe dane kontaktowe, które Użytkownik musi podać podczas tworzenia konta potrzebnego do dokonania zakupów online).

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Odpowiadanie na prośby i pytania, które Użytkownicy mogą składać na Platformie, a także szerzej - zarządzanie naszymi relacjami z Użytkownikami Platformy (np. dostarczanie informacji i porad związanych z korzystaniem z Usług (wiadomości powitalne, nowe funkcje, aktualizacje itp.)).

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami naszych Serwisów.

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Oferowanie naszych Usług, doskonalenie ich i dostosowywanie do wymagań klientów (np. sprawdzanie poprawności działania, rozwiązywanie i usuwanie wszelkich problemów, testowanie nowych funkcji w celu zapewnienia ich poprawnego działania, zbieranie opinii na temat naszych funkcji i Usług, przeprowadzanie ankiet i innych badań w celu ustalenia, co użytkownik ceni sobie w naszych Usługach i produktach oferowanych do sprzedaży, a co można ulepszyć, generowanie statystyk).

Przetwarzanie odbywa się w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest optymalizacja narzędzi i rozwiązań w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb Użytkowników Platformy i potencjalnych klientów.

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Poprawa ogólnego wrażenia wynoszonego z wizyty na Platformie, dostosowanie treści i reklam do zainteresowań Użytkownika.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (np. opcjonalne wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii lub e-maili marketingowych).

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Wyświetlanie historii zamówień na koncie Użytkownika.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, np. na wysyłanie spersonalizowanych wiadomości o usługach, które oferujemy na Platformie.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

 

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Przekazywanie informacji o zmianach w Platformie.

Przetwarzanie jest niezbędne, w zależności od przypadku, (i) do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. aktualizacje, które są niezbędne do zachowania zgodności z Usługą) lub (ii) do wykonania umowy z Użytkownikiem (np. aktualizacje, które nie są niezbędne do zachowania zgodności z Usługą).

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Utrzymanie bezpiecznego i zaufanego środowiska (np. zapobieganie oszustwom komputerowym i ich wykrywanie (spam, łamanie zabezpieczeń)).

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, egzekwowania naszych Warunków korzystania, Warunków zakupu i Warunków sprzedaży, zapobiegania oszustwom, poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia prawidłowego działania naszych Usług (np. analiza ruchu i połączeń na Platformie).

·       Dane Użytkownika wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. odpowiadanie na żądania organów sądowych lub administracyjnych, roszczenia, żądania wykonania praw).

·       Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Postępowanie w przypadku potencjalnych lub rzeczywistych sporów z Użytkownikiem lub osobami trzecimi.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a celem jest ich ochrona, w tym również za pomocą środków prawnych.

·       Dane Użytkownika wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

·       Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

 

Należy przy tym mieć stale na uwadze, że nie będziemy przetwarzać danych osobowych Użytkownika, jeśli cele takiego przetwarzania miałyby być niezgodne z wyżej wymienionymi.

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w razie potrzeby, możemy ujawnić dane osobowe Użytkowników następującym odbiorcom:

 • Naszym podmiotom powiązanym, tj. spółkom w ramach grupy ArcelorMittal w Unii Europejskiej („Grupa”);
 • Naszym dostawcom usług, zewnętrznym dostawcom usług, dostawcom usług płatniczych, stowarzyszonym organizacjom ubezpieczeniowym, agentom i podwykonawcom – w zakresie, w jakim pomagają nam w realizacji celów określonych w niniejszych Zasadach (np. korzystamy z dostawców usług IT zapewniających hosting danych osobowych Użytkowników w naszym imieniu);
 • Właściwym sądom, organom publicznym, agencjom rządowym oraz organom ścigania (np. w przypadkach konieczności spełnienia wymagań przepisów ustawowych lub wykonawczych); oraz
 • Stronom trzecim, które mogą gromadzić dane osobowe Użytkowników na naszej Platformie za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych technologii śledzenia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej formalnej zgody Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookies.

Niezależnie od odbiorcy, ujawniamy mu dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy bezwzględnie musi je znać i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszych Zasadach.

Nie sprzedajemy danych osobowych Użytkowników.

 

 1. CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Nie przekazujemy danych osobowych zebranych za pośrednictwem Platformy odbiorcom z siedzibą w państwach trzecich nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres nie dłuższy niż wymagany w kontekście celu danego przetwarzania i przepisów prawa dotyczących Platformy.

Innymi słowy oznacza to, że stosowane przez nas okresy przechowywania różnią się w zależności od powodu, dla którego przetwarzamy odnośne dane. W poniższej tabeli wskazano dla każdego celu okres przechowywania, który będzie miał zastosowanie do danych osobowych Użytkownika.

Należy pamiętać, że okresy przechowywania wskazane w tabeli są orientacyjne i mogą ulec zmianie stosownie do wymogów prawnych lub potrzeb operacyjnych. Po upływie okresu przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CELE

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA

Administrowanie kontem Użytkownika na naszej Platformie (np. tworzenie, zarządzanie i usuwanie konta Użytkownika).

·         Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·         Dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego skorzystania przez niego z naszej Platformy, o ile nie zamknął on swojego konta.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe do czasu zamknięcia konta Użytkownika, z uwzględnieniem żądań usunięcia zgłoszonych przez Użytkownika.

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym, jeśli Użytkownik jest członkiem Klubu e-steel (gdy jest przedstawicielem firmy, która jest członkiem „Klubu e-steel”) (np. w celu zaoferowania Użytkownikowi spersonalizowanych rabatów i korzyści, przeprowadzenia ankiety służącej lepszemu dostosowaniu naszych ofert itp.)

·         Dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad;

·         dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego skorzystania przez Użytkownika z Platformy, o ile nie wypisał się on z naszego programu lojalnościowego.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia programu lojalnościowego, również w przypadku, gdy Użytkownik zażąda usunięcia konta.

Zarządzanie naszym stosunkiem umownym z Użytkownikiem i wypełnianie naszych zobowiązań umownych.

·         dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

 

·         dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego skorzystania przez niego z naszej Platformy, o ile nie zamknął on swojego konta.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu zamknięcia jego konta – również wskutek jego żądania usunięcia konta.

LUB

Treści utworzone przez Użytkownika na naszej Platformie są anonimizowane po upływie powyższych okresów czasu, ale pozostają widoczne na Platformie.

Odpowiadanie na prośby i pytania, które Użytkownicy mogą składać na Platformie, a także szerzej – zarządzanie naszymi relacjami z Użytkownikami Platformy (np. dostarczanie informacji i porad związanych z korzystaniem z Usług (wiadomości powitalne, nowe funkcje, zmiany itp.).

·         dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 6 miesięcy od ostatniego kontaktu z jego inicjatywy lub krócej, jeśli skorzysta on z prawa wniesienia sprzeciwu.

Oferowanie naszych Usług, doskonalenie ich i dostosowywanie do wymagań klientów (np. sprawdzanie poprawności działania, rozwiązywanie i usuwanie wszelkich problemów, testowanie nowych funkcji w celu zapewnienia ich poprawnego działania, zbieranie opinii na temat naszych funkcji i Usług, przeprowadzanie ankiet i innych badań w celu ustalenia, co użytkownik ceni sobie w naszych Usługach i produktach oferowanych do sprzedaży, a co można ulepszyć, generowanie statystyk).

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 6 miesięcy, choć w większości przypadków jego dane zostaną zagregowane wkrótce po ich zebraniu w wielkości statystyczne uniemożliwiające identyfikację osoby.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do momentu skorzystania przez niego z prawa do sprzeciwu przed upływem 6-miesięcznego okresu, o którym mowa powyżej.

Poprawa ogólnego wrażenia wynoszonego z wizyty na Platformie, dostosowanie treści i reklam do zainteresowań Użytkownika.

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 6 miesięcy, choć w większości przypadków jego dane zostaną zagregowane wkrótce po ich zebraniu w wielkości statystyczne uniemożliwiające identyfikację osoby.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do momentu skorzystania przez niego z prawa do sprzeciwu przed upływem 6-miesięcznego okresu, o którym mowa powyżej.

Przeglądanie historii zamówień na koncie Użytkownika.

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez 3 lata od jego ostatniego kontaktu z naszymi Usługami.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez niego zgody za pośrednictwem swojego konta.

Prowadzenie działań z mających na celu pozyskiwanie nowych klientów (np. wysyłanie spersonalizowanych wiadomości dotyczących usług, które oferujemy na Platformie).

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez 3 lata od jego ostatniego kontaktu z naszymi Usługami.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez niego zgody za pośrednictwem swojego konta.

Przekazywanie informacji o zmianach w Platformie.

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będziemy podlegać wymogom odnośnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego skorzystania z naszej Platformy, o ile nie zamknął on swojego konta.

LUB

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu zamknięcia jego konta – również wskutek jego żądania usunięcia konta.

Utrzymanie bezpiecznego środowiska (np. zapobieganie oszustwom komputerowym i ich zwalczanie (spam, łamanie zabezpieczeń)).

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez maksymalnie 6 miesięcy, choć w większości przypadków jego dane zostaną zagregowane wkrótce po ich zebraniu w wielkości statystyczne uniemożliwiające identyfikację poszczególnych osób.

Spełnienie wymagań wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, do których zobowiązani jesteśmy się stosować.

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

·         dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będziemy podlegać wymogom odnośnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Postępowanie w przypadku potencjalnych lub rzeczywistych sporów z Użytkownikiem lub osobami trzecimi.

 • dane pobrane od Użytkownika, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.
 • dane zbierane automatycznie, wyszczególnione w punkcie 2 niniejszych Zasad.

W przypadku, gdy konto Użytkownika było przedmiotem negatywnej recenzji lub raportu, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez okres 2 lat od zamknięcia konta wskutek żądania usunięcia konta ze strony Użytkownika lub przez okres 3 lat w przypadku braku takiego żądania.

LUB

Jeśli konto Użytkownika zostało zawieszone lub zablokowane, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez okres 2 lub 10 lat od momentu zawieszenia, w zależności od wagi naruszenia, aby uniemożliwić mu obchodzenie zasad działania naszej Platformy.

 

Stosujemy również określone zasady archiwizacji. Mają one zapobiec niepotrzebnemu przechowywaniu danych osobowych Użytkownika w aktywnej bazie danych, a jednocześnie umożliwiają nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych i odpowiednie postępowanie w przypadku ewentualnych sporów. Dane osobowe użytkowników nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż pięć (5) lat.

W każdym przypadku, na koniec obowiązującego okresu przechowywania usuniemy dane osobowe Użytkownika lub zanonimizujemy je w sposób nieodwracalny, aby uniemożliwić dalszą identyfikację Użytkownika.

 

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Na naszej Platformie używamy plików cookies. Pragniemy jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pozostawiania plików cookies i innych znaczników, przed umieszczeniem ich na urządzeniu Użytkownika upewnimy się, że tam gdzie to konieczne, uzyskaliśmy jego uprzednią zgodę.

Więcej na temat stosowanych przez nas plików cookies i celach, do których je wykorzystujemy można dowiedzieć się z zamieszczonych niżej Zasad stosowania plików cookies:

 

 1. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe użytkowników chronimy za pomocą fizycznych, elektronicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka utraty, nieuprawnionego dostępu, ujawnienia lub nieuprawnionej modyfikacji w trakcie gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych osobowych użytkowników.

W tym celu stosujemy również protokoły szyfrowania danych osobowych (SSL/TLS, HTTPS), środki bezpieczeństwa sieciowego (firewalle, WAF) oraz oprogramowanie ochronne (kopie zapasowe i replikacja).

 

 1. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

Zgodnie z ramami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wydania dyspozycji dotyczących losu danych osobowych Użytkownika po jego śmierci.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie.

- Prawo dostępu

Użytkownik może w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa dostępu, otrzyma kopię danych będących w naszym posiadaniu, a także wszelkie informacje związane z ich przetwarzaniem.

- Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania lub uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu, a które są niedokładne lub niekompletne.

- Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych, na przykład jeśli te dane nie są już potrzebne do przeprowadzanych przez nas operacji przetwarzania.

Postaramy się spełnić życzenie Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że możemy być zobowiązani do zatrzymania całości lub części danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli dane te są niezbędne do ustalenia, zaspokojenia lub obrony roszczeń prawnych.

- Prawo wniesienia sprzeciwu

Użytkownik może w każdej chwili zgłosić sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Przestaniemy wówczas przetwarzać jego dane osobowe, o ile nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania (np. jeśli dane są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw lub praw osób trzecich przed sądem). Jeżeli nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu Użytkownika, poinformujemy o powodach odmowy.

Użytkownik może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach związanych z pozyskiwaniem nowych klientów.

- Prawo do ograniczenia

Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Jeśli, na przykład, Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych lub sprzeciwia się ich przetwarzaniu, może również zażądać, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych przez czas niezbędny do weryfikacji i zbadania roszczeń.

W takim przypadku tymczasowo powstrzymamy się od przetwarzania danych osobowych Użytkownika do czasu przeprowadzenia niezbędnych kontroli lub do czasu spełnienia jego żądań.

- Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może zażądać przeniesienia danych osobowych, które przekazał nam podczas wizyty na Platformie. Na życzenie Użytkownika przekażemy mu jego dane osobowe w czytelnym i ustrukturyzowanym formacie, aby mógł je łatwo ponownie wykorzystać.

Należy pamiętać, że przenoszenie danych osobowych dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane przez Użytkownika lub które wynikają z jego aktywności na naszej Platformie i z zastrzeżeniem, że ujawnienie danych osobowych nie narusza praw osób trzecich. Jeżeli nie będziemy mogli spełnić życzenia Użytkownika, poinformujemy o powodach odmowy.

- Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody uniemożliwi nam przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ale nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

- Prawo do określenia instrukcji dotyczących wykorzystania danych osobowych Użytkownika po jego śmierci

Użytkownik może przekazać nam instrukcje dotyczące sposobu wykorzystania jego danych osobowych po jego śmierci. Może na przykład poprosić nas o zachowanie, usunięcie lub ujawnienie swoich danych osobowych wskazanej przez niego stronie trzeciej.

 

 1. JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z nami używając danych kontaktowych podanych w części 11 niniejszych Zasad (Jak można się z nami skontaktować?). Dla optymalnego załatwienia sprawy Użytkownika może być konieczne podanie pewnych dodatkowych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i/lub ułatwienia lokalizacji danych osobowych, których dotyczy wniosek.

Należy pamiętać, że niektóre z praw Użytkownika podlegają szczególnym warunkom podyktowanym przez obowiązujące ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Jeśli zatem konkretna sytuacja Użytkownika nie spełnia tych warunków, niestety nie będziemy mogli spełnić jego życzenia. W razie potrzeby poinformujemy o powodach naszej odmowy.

W każdym przypadku należy pamiętać o możliwości złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie niniejszych Zasad, w tym korzystania z wymienionych wyżej praw, można kontaktować się z nami (i) za pośrednictwem poczty na adres: rodo.amds@arcelormittal.com lub (ii) za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w tym celu i wskazanego w punkcie 1.2 niniejszych Zasad (Kontakt z nami); względnie (iii) pocztą, pod następującym adresem ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. ul Stalowa 1, Katowice 40-610.

 

 1. KIEDY I W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O ZMIANIE NINIEJSZYCH ZASAD?

Okresowo dokonujemy przeglądu niniejszych Zasad, aby zapewnić ich zgodność i aktualizację z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Powiadomimy Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Zasadach (na przykład zmianach dotyczących kategorii przetwarzanych danych osobowych lub celów przetwarzania) oraz przekażemy hiperłącze do zaktualizowanych Zasadach ochrony prywatności w ciągu 30 dni od ich zamieszczenia. Informacje te zostaną wysłane Użytkownikowi e-mailem i/lub będą dostępne w wyskakującym okienku po powrocie na naszą Platformę. Użytkownik będzie miał zatem możliwość zapoznania się ze zmienionymi Zasadami przed podjęciem decyzji dotyczącej dalszego korzystania z naszej Platformy.

 

Aktualna wersja: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.- Zasady ochrony prywatności użytkowników Platformy - wersja 1.

Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2023.