PRIVACYBELEID

GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM

 

ArcelorMittal Distribution Solutions Benelux (hierna "wij," "ons," "onze," "ArcelorMittal," en "Verwerkingsverantwoordelijke") beschouwt de bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers van haar online platform (hierna "u," "uw," "van u," en "Gebruikers") en respect voor uw privacy als uiterst belangrijk. Wij zijn toegewijd aan het geven van bijzondere aandacht hieraan.

Daarom is dit privacybeleid (hierna het "Beleid") bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van de online diensten (hierna de "Diensten") die worden aangeboden op het ArcelorMittal Distribution Solutions Benelux platform (hierna het "Platform").

 

 

1.     WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, ArcelorMittal Distribution Solutions Benelux, treden op als Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens.

 

1.2 Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen of met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), verwijzen wij u naar Sectie 11 van dit Beleid (Hoe kunt u contact met ons opnemen?).

 

 

2.     WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wanneer u het Platform gebruikt, kunnen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verzamelen:

2.1 Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt

 • alle gegevens die nodig zijn voor uw identificatie op het Platform (bijvoorbeeld naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, inloggegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, belastingidentificatienummer);
 • alle persoonlijke gegevens die staan in de correspondentie, inclusief commerciële correspondentie, die u ons of een andere Gebruiker van het Platform stuurt, indien van toepassing;
 • alle persoonlijke gegevens die staan in al uw aankopen of verkopen die u via ons Platform hebt gedaan (bijvoorbeeld betaalgegevens, inclusief informatie over bankrekeningen en betaalkaarten, en details met betrekking tot verzending en levering van op ons Platform gekochte producten);
 • alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw locatie wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en voor de doeleinden die nodig zijn voor de levering van producten;
 • indien van toepassing, de beoordelingen die u hebt achtergelaten om een verkoop of aankoop te evalueren die is gedaan in het kader van onze Diensten;
 • indien van toepassing, uw antwoorden op onze enquêtes en tevredenheidsonderzoeken om te bepalen wat u bevalt aan onze Diensten en de producten die beschikbaar zijn op het Platform;
 • indien van toepassing, alle persoonlijke gegevens die staan in incidentrapporten of hulpverzoeken die u kunt indienen met betrekking tot problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van ons Platform of onze Diensten, zoals bijvoorbeeld het onderwerp van uw hulpverzoek.

In sommige gevallen is de verstrekking van uw persoonlijke gegevens verplicht, zonder welke wij u de gevraagde diensten en informatie niet kunnen verstrekken. Als u bijvoorbeeld via het Platform contact met ons opneemt, dient u ons uw e-mailadres te verstrekken zodat wij u kunnen antwoorden.

In ieder geval zullen wij u informeren wanneer de verstrekking van uw persoonlijke gegevens verplicht is.

Bovendien, als u verplicht bent om ons persoonlijke gegevens van derden te verstrekken, verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat deze personen behoorlijk zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonlijke gegevens overeenkomstig dit Beleid en, indien nodig, toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

 

2.2 Persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw gebruik van het Platform

Wij maken gebruik van cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën om persoonlijke gegevens te verzamelen in het kader van uw gebruik van ons Platform. Wij verzamelen deze gegevens van de apparaten die u gebruikt wanneer u ons Platform gebruikt. De automatisch verzamelde persoonlijke gegevens omvatten het volgende:

 • Technische gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, inlog- en gebruiksgegevens van het Platform, type browser dat wordt gebruikt, geopende of bekeken inhoud, gebruikte zoektermen, downloadfouten, duur van het bekijken van bepaalde pagina's, reclame-identificatie van uw apparaat, enz.);
 • Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van ons Platform (inclusief, indien van toepassing, het aantal gepubliceerde of bestelde producten, uw reactiepercentage op berichten van andere Gebruikers, de datum en tijd van aanmaak en verwijdering van uw Gebruikersaccount, de gemiddelde beoordelingen die u hebt ontvangen of gepubliceerd, enz.).

 

 

3.     WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de onderstaande tabel worden de doeleinden aangegeven waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en voor elk van deze doeleinden de wettelijke grondslag om de desbetreffende verwerking te legitimeren. Afhankelijk van de omstandigheden maken we gebruik van verschillende wettelijke grondslagen om dezelfde persoonsgegevens te verwerken voor verschillende doeleinden.

U heeft ook specifieke rechten, afhankelijk van de toegepaste wettelijke grondslag. U heeft altijd het recht om toegang te vragen tot, correcties aan te brengen in, of verwijdering van uw informatie te verzoeken. Wij lichten deze toe in Sectie 9 van dit Beleid (Welke rechten heeft u?).

 

DOELEINDEN

WETTELIJKE GRONDSLAG

CATEGORIEËN VAN BETROKKEN GEGEVENS

Beheer van uw Gebruikersaccount op ons Platform (bijv. Accountcreatie, beheer en verwijdering).

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op uw verzoek (bijv. acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Beheer van ons loyaliteitsprogramma als u lid bent van CLUB e-steel (wanneer u vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat lid is van "CLUB e-steel") (bijvoorbeeld, om u gepersonaliseerde kortingen en voordelen aan te bieden, enquêtes uit te voeren om onze aanbiedingen af te stemmen, etc.).

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Beheer van onze contractuele relatie met u en nakoming van onze contractuele verplichtingen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijv. als u een product wilt kopen, hebben we uw professionele contactgegevens nodig die u tijdens de aanmaak van uw Gebruikersaccount moet verstrekken om uw online aankopen te kunnen doen).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Reageren op verzoeken en vragen die u mogelijk indient op het Platform, en ruimer, het beheer van onze relatie met de Gebruikers van het Platform (bijv. verstrekken van informatie en advies met betrekking tot het gebruik van Diensten (welkomstberichten, nieuwe functies, updates, etc.)).

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang om een juiste communicatie met de Gebruikers van onze Diensten te waarborgen.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze Diensten (bijv. controleren van de juiste functionaliteit, oplossen van problemen en verhelpen van eventuele problemen, testen van nieuwe functies om ervoor te zorgen dat ze correct werken, feedback verzamelen over onze functies en Diensten, enquêtes en ander onderzoek uitvoeren om te bepalen wat u waardeert aan onze Diensten en producten die te koop worden aangeboden, en wat verbeterd kan worden, statistieken genereren).

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze tools en oplossingen te optimaliseren om de Gebruikers van ons Platform en onze potentiële klanten het best tevreden te stellen.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

 

Verbeteren van de algehele ervaring tijdens uw bezoek aan het Platform, aanpassen van de inhoud en advertenties op basis van uw interesses.

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (bijv. optioneel gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën of marketing-e-mails).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Weergeven van uw bestelgeschiedenis in uw Gebruikersaccount.

 

 

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van gepersonaliseerde berichten over de diensten die we aanbieden op het Platform.

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

 

 

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Communiceren van informatie over wijzigingen op het Platform.

De verwerking is noodzakelijk, indien van toepassing, (i) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijv. noodzakelijke updates om de Service compliant te houden) of (ii) voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijv. niet-noodzakelijke updates om de Service compliant te houden).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

 

Handhaven van een veilige en betrouwbare omgeving (bijv. voorkomen en detecteren van computermisbruik (spam, hacking)).

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor naleving van geldende wetten, handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, Aankoopvoorwaarden en Verkoopvoorwaarden, voorkomen van fraude, verbeteren van beveiliging en zorgen voor een juiste uitvoering van onze Diensten (bijv. verkeers- en verbindingsanalyse op het Platform).

 

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Voldoen aan geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen.

De verwerking is noodzakelijk voor naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijv. reageren op verzoeken van gerechtelijke of administratieve autoriteiten, claims en verzoeken om rechten uit te oefenen).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Beheer van mogelijke of daadwerkelijke geschillen met u of derden.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze belangen te verdedigen, inclusief via juridische middelen.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

 

In ieder geval willen wij u erop wijzen dat wij afzien van het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden die onverenigbaar zouden zijn met de hierboven vermelde.

 

 

4.     MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij, indien nodig, uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Onze dochterondernemingen, oftewel bedrijven binnen de ArcelorMittal-groep in de Europese Unie ("Groep");
 • Onze dienstverleners, externe dienstverleners, betalingsdienstaanbieders, geassocieerde verzekeringsmaatschappijen, agenten en onderaannemers, voor zover zij ons helpen bij het bereiken van de doeleinden die in dit Beleid zijn gedefinieerd (bijv. we maken gebruik van IT-dienstverleners om uw persoonsgegevens namens ons te hosten);
 • Bevoegde rechtbanken, overheidsinstanties, overheidsdiensten en rechtshandhavingsinstanties (bijv. in gevallen waarin we moeten voldoen aan wettelijke of regelgevende verzoeken); en
 • Derde partijen die uw persoonsgegevens op onze Platform kunnen verzamelen via cookies, web beacons en vergelijkbare trackingtechnologieën, onderworpen aan uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Deze cookies worden gebruikt in overeenstemming met ons Cookies Beleid.

Ongeacht de ontvanger delen wij uw persoonsgegevens alleen met hen als zij strikt genoeg moeten weten en alleen in de mate die noodzakelijk is om de doeleinden die in dit Beleid zijn geïdentificeerd te bereiken.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.

 

 

5.     DRAGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS OVER BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Wij dragen de persoonsgegevens die via het Platform zijn verzameld niet over aan ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 

6.     HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk gezien het doel van de betreffende verwerking en de toepasselijke wetgeving op het Platform.

Met andere woorden, dit betekent dat de bewaartermijnen die wij toepassen variëren afhankelijk van de reden waarvoor wij de relevante gegevens verwerken. De onderstaande tabel geeft voor elk doel de bewaartermijn aan die zal worden toegepast op uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat de bewaartermijnen die in de tabel worden aangegeven indicatief zijn en kunnen veranderen volgens wettelijke vereisten of operationele behoeften. Zodra de bewaartermijn verstrijkt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

DOELEINDEN

CATEGORIEËN VAN BETROKKEN GEGEVENS

BEWAARTERMIJN

Beheer van uw Gebruikersaccount op ons Platform (bijv. Accountcreatie, beheer en verwijdering).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor een maximale periode van 3 jaar vanaf uw laatste gebruik van ons Platform, indien u uw Gebruikersaccount niet hebt gesloten.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot de sluiting van uw Gebruikersaccount, inclusief verwijderingsverzoeken van de Gebruiker.

Beheer van ons loyaliteitsprogramma als u lid bent van CLUB e-steel (wanneer u vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat lid is van "CLUB e-steel") (bijvoorbeeld, om u gepersonaliseerde kortingen en voordelen aan te bieden, enquêtes uit te voeren om onze aanbiedingen af te stemmen, etc.).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar bewaren vanaf uw laatste gebruik van ons Platform, indien u zich niet hebt afgemeld voor ons loyaliteitsprogramma.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot het einde van uw loyaliteitsprogramma, inclusief als u hebt verzocht om uw account te laten verwijderen.

Beheer van onze contractuele relatie met u en nakoming van onze contractuele verplichtingen.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar bewaren vanaf uw laatste gebruik van ons Platform, indien u uw Gebruikersaccount niet hebt gesloten.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot uw Gebruikersaccount is gesloten, inclusief het verzoek van de Gebruiker om verwijdering.

OF

Inhoud die door u op ons Platform is gemaakt, wordt geanonimiseerd na de bovengenoemde tijdsperioden, maar blijft zichtbaar op ons Platform.

Reageren op verzoeken en vragen die u mogelijk indient op het Platform, en ruimer, het beheer van onze relatie met de Gebruikers van het Platform (bijv. verstrekken van informatie en advies met betrekking tot het gebruik van Diensten (welkomstberichten, nieuwe functies, updates, etc.)).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaren vanaf het laatste contact op uw initiatief, of eerder als u uw recht van bezwaar uitoefent.

Aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze Diensten (bijv. controleren van de juiste functionaliteit, oplossen van problemen en verhelpen van eventuele problemen, testen van nieuwe functies om ervoor te zorgen dat ze correct werken, feedback verzamelen over onze functies en Diensten, enquêtes en ander onderzoek uitvoeren om te bepalen wat u waardeert aan onze Diensten en producten die te koop worden aangeboden, en wat verbeterd kan worden, statistieken genereren).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaren, hoewel uw gegevens in de meeste gevallen kort na verzameling worden geaggregeerd tot niet-persoonlijk identificeerbare statistieken.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot u uw recht van bezwaar uitoefent vóór het verstrijken van de hierboven genoemde periode van 6 maanden.

Verbeteren van de algehele ervaring tijdens uw bezoek aan het Platform, aanpassen van de inhoud en advertenties op basis van uw interesses.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaren, hoewel uw gegevens in de meeste gevallen kort na verzameling worden geaggregeerd tot niet-persoonlijk identificeerbare statistieken.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot u uw recht van bezwaar uitoefent vóór het verstrijken van de hierboven genoemde periode van 6 maanden.

Weergeven van uw bestelgeschiedenis in uw Gebruikersaccount.

 

 

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na uw laatste contact met onze Diensten bewaren.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot u uw toestemming intrekt via uw Gebruikersaccount.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van gepersonaliseerde berichten over de diensten die we aanbieden op het Platform.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na uw laatste contact met onze Diensten bewaren.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot u uw toestemming intrekt via uw Gebruikersaccount.

Communiceren van informatie over wijzigingen op het Platform.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij onderworpen zijn aan de relevante wettelijke of regelgevende verplichtingen.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar bewaren vanaf uw laatste gebruik van ons Platform, indien u uw Gebruikersaccount niet hebt gesloten.

OF

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot de sluiting van het Gebruikersaccount, inclusief het verzoek van de Gebruiker om verwijdering.

Handhaven van een veilige en betrouwbare omgeving (bijv. voorkomen en detecteren van computermisbruik (spam, hacking)).

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaren, hoewel uw gegevens in de meeste gevallen kort na verzameling worden geaggregeerd tot niet-persoonlijk identificeerbare statistieken.

Voldoen aan geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij onderworpen zijn aan de relevante wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Beheer van mogelijke of daadwerkelijke geschillen met u of derden.

· Gegevens verzameld van de Gebruiker zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid;

· Gegevens automatisch verzameld zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Beleid.

In het geval dat uw Gebruikersaccount een negatieve beoordeling of melding heeft ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar na de sluiting van uw account inclusief uw verzoek tot verwijdering bewaren, of gedurende een periode van 3 jaar in afwezigheid van een dergelijk verzoek.

OF

Als uw account is opgeschort of geblokkeerd, zullen wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 2 of 10 jaar bewaren, afhankelijk van de ernst van de schending vanaf het tijdstip van opschorting om te voorkomen dat u de regels van ons Platform omzeilt.

 

We hebben ook een archiveringsbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat we geen persoonlijke gegevens over u onnodig bewaren in een actieve database, terwijl we tegelijkertijd voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en mogelijke geschillen beheren. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan vijf (5) jaar worden bewaard.

In elk geval zullen we aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn uw persoonlijke gegevens verwijderen of onherroepelijk anoniem maken, zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd.

 

 

7.     GEBRUIKEN WE COOKIES?

We gebruiken cookies op ons Platform. Echter, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving over het plaatsen van cookies en andere tracers, dient u er rekening mee te houden dat we ervoor zorgen dat we, indien nodig, uw voorafgaande toestemming hebben verkregen voordat we ze op uw apparatuur plaatsen.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, kunt u onze Cookieverklaring raadplegen die hier te vinden is: [Link naar Cookieverklaring]

 

 

8.     WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ZIJN ER VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

We beschermen uw persoonsgegevens met fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging bij het verzamelen, opslaan en communiceren van persoonlijke informatie van gebruikers te verminderen.

Met dit doel gebruiken we ook persoonsgegevens-encryptieprotocollen (SSL/TLS, HTTPS), netwerkbeveiligingsmaatregelen (firewalls, WAF) en beschermende software (back-ups en replicatie).

 

 

9.     WELKE RECHTEN HEEFT U?

In overeenstemming met het juridisch kader dat van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, en met name de RGPD, heeft u de volgende rechten: recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om instructies te geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

Recht op toegang

U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonsgegevens aanvragen. Als u uw recht op toegang uitoefent, zullen wij u een kopie van de gegevens in ons bezit verstrekken, evenals alle informatie met betrekking tot de verwerking ervan.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens in ons bezit te corrigeren of aan te vullen.

 

Recht op verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren.

Wij zullen proberen aan uw verzoek te voldoen. Houd er echter rekening mee dat wij verplicht kunnen zijn om alle of een deel van uw persoonsgegevens te bewaren indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechten of de rechten van derden in een rechtszaak). Indien we niet kunnen voldoen aan uw verzoek om bezwaar te maken, zullen we u informeren over de redenen voor onze weigering.

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

Recht op beperking

U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook verzoeken dat wij uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om uw claims te verifiëren en te onderzoeken, niet verwerken.

In dit geval zullen we tijdelijk afzien van de verwerking van uw persoonsgegevens totdat de noodzakelijke controles zijn uitgevoerd of totdat we aan uw verzoeken voldoen.

 

Recht op overdraagbaarheid

U kunt de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan het Platform aan ons heeft verstrekt, aanvragen. Als u dat wenst, zullen we u uw persoonsgegevens verstrekken in een leesbaar en gestructureerd formaat, zodat u ze eenvoudig opnieuw kunt gebruiken.

Houd er rekening mee dat de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die voortvloeien uit uw activiteit op ons Platform, op voorwaarde dat de openbaarmaking van uw persoonsgegevens geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Als we niet kunnen voldoen aan uw verzoek, zullen we u informeren over de redenen voor onze weigering.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal voorkomen dat we uw persoonsgegevens verwerken, maar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.

 

Recht om instructies te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden

U heeft de mogelijkheid om ons instructies te geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden zullen worden gebruikt. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw persoonsgegevens te bewaren, te verwijderen of bekend te maken aan een derde partij die u heeft aangewezen.

 

 

10. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) via de contactgegevens die zijn verstrekt in Sectie 11 van dit Beleid (Hoe kunt u contact met ons opnemen?). Om uw verzoek zo goed mogelijk te verwerken, kunnen we u vragen om bepaalde aanvullende informatie om uw identiteit te bevestigen en/of de persoonsgegevens te lokaliseren die betrokken zijn bij uw verzoek.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die worden bepaald door het toepasselijke wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Als uw specifieke situatie niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we helaas niet reageren op uw verzoek. We zullen u indien nodig informeren over de redenen voor onze weigering.

In ieder geval, let op dat u een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

 

11. HOE KUNT U ONS CONTACTEREN?

Indien u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Beleid, inclusief het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen (i) per e-mail op het adres sandra.girault@arcelormittal.com; of (ii) door het contactformulier te gebruiken dat hiervoor is verstrekt en wordt genoemd in Sectie 1.2 van dit Beleid (Neem contact met ons op); of (iii) per post, op het volgende adres: Functionaris voor Gegevensbescherming, ArcelorMittal Disteel te Industrieweg 106; 9032 Wondelgem; België.

 

 

12. WANNEER EN HOE WORDT U GEÏNFORMEERD ALS DIT BELEID WIJZIGT?

We beoordelen regelmatig dit Beleid om naleving te waarborgen en het actueel te houden in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.

U wordt op de hoogte gesteld van eventuele materiële wijzigingen in dit Beleid (bijvoorbeeld als de wijzigingen betrekking hebben op de categorieën van verwerkte persoonsgegevens of de doeleinden van de verwerking), en we zullen u binnen 30 dagen na publicatie een hyperlink naar het bijgewerkte Privacybeleid verstrekken. Deze informatie wordt per e-mail naar u verzonden en/of is beschikbaar via een pop-upvenster wanneer u terugkeert naar ons Platform. U krijgt zo de gelegenheid om het gewijzigde Beleid te lezen voordat u beslist of u wilt doorgaan met het gebruik van ons Platform.

 

Huidige versie: ArcelorMittal Distribution Solutions Benelux - Privacybeleid voor Platformgebruikers  -  v.1.

Datum laatste update: 09-08-2023