De Staalindustrie en het Parijs Akkoord: Naar een Duurzame Toekomst

In een wereld die steeds meer aandacht besteedt aan klimaatverandering en duurzaamheid, speelt de staalsector een cruciale rol in de transitie naar een groenere toekomst. Het Parijs Akkoord, dat in 2015 werd ondertekend door bijna 200 landen, heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Dit akkoord legt niet alleen de verantwoordelijkheid bij regeringen, maar roept ook industrieën op om hun bijdrage te leveren. In deze context wordt de staalsector uitgedaagd om duurzamer te worden en een sleutelrol te spelen in het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Picture1

 

De Staalindustrie: Een Titaan met een Zware Ecologische Voetafdruk

De staalsector is altijd al een titaan geweest in de industriële wereld, maar helaas gaat dit vaak hand in hand met een zware ecologische voetafdruk. Het totale aandeel van de bouw- en constructiesector op de gehele milieu-impact is ongeveer 40% (Why the Built Environment – Architecture 2030, z.d.). De traditionele productiemethoden, zoals het hoogovenproces, zijn energie-intensief en stoten aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide (CO2) uit. Dit heeft geleid tot groeiende bezorgdheid over de milieu-impact van de staalproductie.

 

Het Parijs Akkoord als Richtinggevend Licht

Het Parijs Akkoord daagt de staalsector uit om innovatieve wegen te bewandelen en de transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Een van de belangrijkste doelen is het verminderen van de CO2-uitstoot, wat betekent dat de staalindustrie moet overstappen op schone en groene productiemethoden. Dit is niet alleen een ethische verplichting, maar ook een zakelijke noodzaak in een wereld waar duurzaamheid steeds meer als een beslissende factor wordt beschouwd.

 

Duurzame Technologieën en Innovaties

ArcelorMittal zet vol in op de toekomst met verschillende baanbrekende innovaties:

·         XCarb® recycled and renewably produced: deze producten worden geproduceerd via de elektro-oven route en gebruiken hier groene energie en schroot voor. Meer informatie over het XCarb®-aanbod is te vinden op: XCarb® recycled and renewably produced - ArcelorMittal Europe.

·         DRI: in de toekomst zal groene energie worden vervangen door waterstof en op den duur groene waterstof. Dit zullen we realiseren via ons DRI-project, lees meer over dit project op: Technology pathways to net-zero steel | ArcelorMittal.

·         Torero: staal geproduceerd via de hoogoven-route gaan we verduurzamen door dit project. Hierin zullen we de reguliere kolen vervangen door circulaire koolstofbronnen, waaronder duurzame biomassa in de vorm van bosbouwafval en landbouwafval, en zelfs plasticafval. Hoe we dit doen zie je op: Torero officially commissioned - ArcelorMittal in Belgium.

 

Deze technologieën maken het mogelijk om hoogwaardig staal te produceren met aanzienlijk lagere emissies.

Picture2

 

De Noodzaak van Samenwerking en Investering: Een Oproep aan Opdrachtgevers en Aannemers

Voor opdrachtgevers en aannemers in de bouw- en constructie-industrie is de overstap naar duurzaam geproduceerd staal niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een kans om de sector te transformeren. Investeren in groene bouwmaterialen en duurzaam geproduceerd staal is niet langer slechts een optie; het is een cruciale stap in de richting van een duurzame toekomst.

Het begint bij de keuze van bouwmaterialen. Opdrachtgevers en aannemers hebben de macht om duurzaamheid te integreren in de leveringsketen. Door te kiezen voor staal geproduceerd met innovatieve en milieuvriendelijke technologieën, dragen zij direct bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van bouwprojecten.

 

Conclusie: Een Duurzame Toekomst voor de Staalindustrie

Het Parijs Akkoord legt een duidelijke uitdaging voor de staalindustrie, maar het opent ook de deur naar een veelbelovende toekomst. Door te investeren in duurzame technologieën en samen te werken aan groene initiatieven, kan de staalindustrie niet alleen voldoen aan de eisen van het Parijs Akkoord maar ook een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden.

Het is nu de tijd om te handelen. Door te investeren in duurzaamheid, kunnen we niet alleen onze planeet beschermen, maar ook de concurrentiepositie van de staalindustrie versterken in een wereld die steeds groener wordt. Het is een uitdaging, maar het is ook een kans om te evolueren, te innoveren en een duurzame erfenis achter te laten voor toekomstige generaties.

 

Als u interesse heeft in ons duurzame XCarb® aanbod, of met ons in gesprek wilt over het thema duurzaamheid kunt u contact opnemen via ons contactformulier à Contact (arcelormittal.com).