In Leeuwarden bouwt Van Wijnen Gorredijk het nieuwe stadion voor SC Cambuur. De bouw van een voetbalstadion is altijd speciaal, maar dit project heeft ook nog eens een primeur: het is wereldwijd het eerste stadion waarbij XCarb® recycled and renewably produced staal is toegepast. XCarb® is de verzamelnaam die staalproducent ArcelorMittal gebruikt voor alle initiatieven op het gebied van duurzaam geproduceerd, CO2-neutraal, staal.

Multifunctioneel gebouw

Het nieuwe Cambuurstadion krijgt een capaciteit van 15.000 plaatsen. Van Wijnen is ook verantwoordelijk voor de hele gebiedsontwikkeling rondom het stadion, dat de naam Elfstedenpark draagt. In het stadion huurt ROC Friese Poort 7.500 vierkante meter onderwijsruimte. Samen bieden ROC Friese Poort en SC Cambuur studenten een unieke leer-werkomgeving voor verschillende opleidingen aan. Daarnaast zijn er commerciële ruimtes voor verhuur. Dat maakt het Elfstedenpark straks tot een plek waar alles samen komt: sporten, leren, werken en recreëren.

Gezamenlijk ontwerptraject

Voortman Steel Construction kreeg opdracht voor het leveren en monteren van de ruim 1.746 ton staal voor het stadion, waaronder de dertig meter lange dakspanten, de vloerliggers en de vier lichtmasten. De staalconstructie wordt per verdieping opgebouwd, waarbij het staal tussen het beton gemonteerd wordt. Omdat Van Wijnen en Voortman al in het voortraject nauw samenwerkten, kon Voortman in een vroeg stadium meedenken over het ontwerp van de staalconstructie en de uitvoering van de bouw.

Cambuur Stadion 007 XCarb

CO2-besparing

Zoals gezegd is het te monteren balkstaal geen ‘standaard’ staal, maar XCarb®  recycled and renewably produced, het duurzame alternatief van ArcelorMittal. Dit staal is geproduceerd met gebruik van 100% duurzame energie en 100% schroot. In het stadion bestaat 80% van al het balkstaal uit XCarb® recycled and renewably produced balkstaal. Ten opzichte van het gebruik van klassiek balkstaal levert dit een besparing op van ruim 285.000 kilogram CO2-equivalent.* Ter vergelijking: dit komt ongeveer overeen met de uitstoot van ruim 160 dieselauto’s die 10.000 kilometer op jaarbasis rijden**.

Verantwoordelijkheid

Michel Kolk, Sales Director van Voortman Steel Construction, legt de keuze voor de toepassing van XCarb® balkstaal uit: “Omdat wij, net als onze opdrachtgever Van Wijnen, onze verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van duurzaamheid, was de keuze voor XCarb® snel gemaakt. In samenwerking met ArcelorMittal Staalhandel kunnen we vanaf nu een duurzaam alternatief aanbieden voor balkstaal. Dat XCarb® balkstaal voor het eerst wordt toegepast in een prestigieus project als het Cambuurstadion geeft het project een extra dimensie op het gebied van duurzaamheid en levert een mooie referentie op! We hopen dat er nog veel projecten met XCarb® gaan volgen, zodat we samen met onze partners een bijdrage leveren aan een schonere bouwketen.”

 

* Eén kilogram CO2-equivalent staat gelijk aan de broeikaswerking van 1 kilogram CO2.

** Voor deze calculatie kunt u kijken op: https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx.

Ga terug naar de vorige pagina

Onze nieuwspagina